Kurumsal Danışmanlık

Bilgilendirici ve Eğitici Gazete ve Dergi Yazıları

Bilgilendirici & Eğitici Gazete ve Dergi Yazıları 

Gerek basılı  gerekse online olarak yayınlanan çeşitli gazeteler ve dergilerde sağlık ve beslenme ile ilgili konularda detaylı ve güncel bilgiler, anlaşılır bir anlatım dili ile okuyucularla paylaşılmaktadır.