Uzm. Dr. Emine Akın

Klinik Biyokimya Uzmanı

Hastalıksız bir hayat için yaşama ve beslenme rehberi niteliği taşıyan bu kitap, hastalanmadan önceki belirtilere dikkat çekmekte, hasta olduktan sonra nasıl iyileşilebilir konularında derin analizler ve araştırmalar sunmaktadır. Bunu yaparken de öncelikle sağlık, hastalık ve beslenme konularında alışılmış, bilinen tanımlamaların ve kabullerin dışına çıkarak insan vücuduna farklı ve bütüncül bir yaklaşım getirmektedir.

Okuyacağınız bilgilerin hayatınızda taze ve güzel başlangıçlara yol açmasına, vücudunuza ve ruhunuza daha yakından bakıp onlara hayranlığınızın ve saygınızın artmasına ve dolayısıyla yaratılmışların en şereflisi olarak maddi-manevi yaşam kalitenizi arttırmaya vesile olmasını temenni ediyorum.

Tıpkı İslam büyüğü, mutasavvıf şair Şeyh Galib ‘in ifade ettiği gibi

“Hoşça bak zâtuna kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen”

(Kendine saygıyla bak, çünkü âlemin özü sensin.
Sen, kâinatın göz bebeği olan insansın.)